EDICITE - Suspensió d'un any de llicències d'activitats i obres pels centres de culte
 
  HORARIS
 
 
  DOCUMENTACIÓ
         
   DESCRIPCIÓ
 
Suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats i llicències d’obertura i ús i altres autoritzacions connexes per als establiments destinats a centres de culte, a tot el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. *********CONTINUA EN SUSPENCIÓ LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE CENTRE DE CULTE UN ANY MÉS, AIXÍ COM LES REFORMES EN LES LLICÈNCIES CONCEDIDES.*******
 
       
   LOCALITZACIÓ
 

SANTA COLOMA GRAMENET (BARCELONA)
     
Data d'actualització: 28/02/2013

AGENDA - Exposicions públiques administratives


Tancar